Tek Yön

  • Yürümenin oyuncul bir halidir. Ya da şöyle diyelim; sokaklarda başıboş yürüyüş görünümlü bir oyundur. Meçhul menzil oyuna dahildir.
  • Sokağa çıkılır (zaten dışarıdaysanız oyuna başlamaya karar verilir).
  • Sağ ya da sol tercihi yapılır ve o andan itibaren sadece seçilen yönde dönüşler yapılarak yürünmeye devam edilir.
  • Mesela sol seçildiyse, her dönemeçte ya düz devam edilecek ya da sola dönülecektir.
  • Seçilen yönde de olsa U-dönüş yapmak kural ihlalidir. Zor durumlar için bir kereye mahsus bir U-dönüş hakkı saklı tutulabilir.
  • Ne kadar sürdürüleceği ve nereye varılacağı belli değildir, fakat daha önce hiç gidilmemiş ve/veya garip bir yere gelinen kadar devam edilmesi makbuldür. 
  • Aslen tek kişilik olarak ortaya çıkmışsa da çok kişiyle de oynanabilir. Belli sayıda sağ-sol kartları hazırlayıp, bunlar arasından kurayla belirlenecek dönüşler takip edilerek de oynanabilir.
  • En iyi giden kazanır.