Tek Yön

  • Bir ila çok kişilik yürüyüş görünümlü bir oyun ya da oyuncul bir yürüyüştür. 
  • Sokağa çıkılır. Sağ ya da sol tercihi yapılır ve o andan itibaren sadece seçilen yönde dönüşler yapılarak yürünmeye devam edilir.
  • Mesela sol seçildiyse, her köşe başında ya düz devam edilecek ya da sola dönülecektir. Seçilen yönde de olsa U-dönüş yapmak kural ihlalidir. Zor durumlar için bir kereye mahsus bir U-dönüş hakkı saklı tutulabilir.
  • Anlaşıldığı üzere, oyun muhtelif çeşitlendirmelere açıktır. Söz gelimi belli sayıda sağa dön, sola dön, düze git, vb. manevra kartları hazırlayıp, bunlar arasından rastgele seçilecek kartlar takip edilerek oynanabilir.
  • Ne kadar sürdürüleceği ve nereye varılacağı belli değildir, fakat daha önce hiç gidilmemiş ve/veya garip bir yere gelinene kadar devam edilmesi makbuldür.
  • Maksat kural dışına çıkmadan yeni yollardan yeni yerlere varmaktır. Meçhul menzil oyuna dahildir.