Tamlama Zinciri

  • En az iki oyuncuyla oynanan bir sözlü oyun.
  • Amaç tamlamalardan bir zincir kurmak, olabildiğince uzun. 
  • Bir oyuncu iki kelimeden oluşan bir tamlama söyler, bir başka oyuncu tamlamanın ikinci kelimesi ile başlayan başka bir tamlama. Tamlama yerine bileşik kelime veya deyim de söylenebilir, yeter ki kalıplaşmış bir öbek olsun. Daha önce söylenen tamlama tekrar kullanılamaz.
  • Rekabetsiz eğlencelik versiyonda, belli bir sıra takip edilmeksizin, kurala uygun tamlamayı bulan söyler. Tamlama zinciri el birliği ile olabildiğince uzatılır.
  • Yarışmalı oynanmak istenirse belli bir sıra takip edilir. Sırası gelen oyuncu kurallara uygun tamlama bulamazsa pas der. Pas dendikten sonra bir başkası bir tamlama bulabilirse, ondan önce pas diyen(ler) oyun dışı kalır.
  • Herkes pas deyip sıra tekrar son söyleyene gelirse ve bu oyuncu da uygun bir tamlamama bulamazsa, bu kez o oyuncu oyundan çıkar diğerleri devam eder.
  • Yeni bir tamlama ile yeni bir tura başlanır.
  • Sona kalan oyuncu oyunun galibi olur.

ÖRNEK

Göz kapağı - kapak atmak - atış talimi - talim terbiye - terbiyeli köfte...

 

 

(Oyunun yaz-çizli oynanan daha zor bir versiyonu için bkz. Tamlama Çemberi)