Ne Çıkar?

  • Ne Çıkar, iki veya daha çok oyuncu ile oynanan sözlü bir kelime oyunu.
  • İlk oyuncu en az 7 harfli bir kelime tutar. Tuttuğu kelimenin harflerini kullanarak 3, 4 ve 5 harfli birer ipucu kelime bulur. Ardından diğer oyunculara tuttuğu kelimenin kaç harfli olduğunu söyler.
  • Diğer oyuncular ‘bundan ne çıkar?’ diye sorarlar. Tutucu 3 harfli kelimeyi ipucu olarak verir: ‘xxx çıkar’. Diğer oyuncular sırayla birer tahminde bulunur. Bilen çıkarsa üç puan alır ve yeni bir kelime tutar. Eğer kimse bulamazsa oyuncular tekrar ‘ne çıkar?’ diye sorarlar ve tutucu bu kez 4 harfli ipucunu verir. Bu ipucu ile bilen oyuncu olursa iki puan alır ve yeni tutucu olur. Yine bilen çıkmazsa bu kez 5 harfli son ipucu verilir. Hedef kelimeyi son ipucu ile bilen olursa bir puan kazanır ve yeni tutucu olur. Eğer yine bilen çıkmazsa tutucu bir puan kazanır, bir sonraki oyuncu yeni tutucu olur.
  • Oyunu kolaylaştırmak/zorlaştırmak için daha kısa/uzun bir kelime tutulabilir.
  • Örnek (Üç kişilik oyun, 7 harfli kelime)

B, C: Bundan ne çıkar?

A: Tar çıkar.

B: Tarhana?

C: Maruzat?

A: Hayır, ikisi de değil.

 

B, C: Başka ne çıkar?

A: Tork çıkar.

B: Ortalık?

C: Antikor?

A: Hayır.

 

B, C: Başka ne çıkar?

A: Armut çıkar.

B: T, A, R, K, M, U... Oturmak mı?

A: Evet!