Mandal

  • Gerekli malzemeler: Birkaç oyuncu, bir çift zar ve bir çamaşır mandalı.
  • Herkes bir masanın etrafında veya yerde çember biçiminde oturur.
  • Sırası gelen oyuncu zarları atar.
  • Birbirinden farklı zarlar gelirse, sıra bir sonraki oyuncuya geçer.
  • Çift gelmesi halinde, mandal devreye girer ve çift atan oyuncu için acılı dakikalar başlar.
  • Gelen zara göre, çift atan oyuncu mandalı kendisine iliştirir ve başka bir oyuncu çift atana kadar mandal orda kalır. Neresine mi?

- Bir-bir (hep yek): elin dış yüzeyindeki ince deriye
- İki-iki (dü bara): boyuna
- Üç-üç (düş se): yanağa
- Dört-dört (dört cehar): burun kanadına
- Beş-beş (dübeş): kulak memesine
- Altı-altı (düşeş): dudağa.

 

Kaynak: StrangeGames