Lolipop Sapı Uçurmaca

  • Okul sıralarından kalma, bozuk paralı, sınırsız çeşitlemeye açık bir masaüstü oyunu. En az iki oyuncuyla oynanır.
  • Malzemeler: bir masa, bir bozuk para ve birkaç çer çöp.
  • Amaç, masanın üzerindeki bir hedef nesneyi bozuk parayla vurarak masadan düşürmek. Biz hedef olarak zamanında lolipop sapı kullanmıştık, isim ordan kalma.
  • Hazırlık: masa kenarında bir vuruş noktası seçilir. Hedef çöp, masa üzerine, vuruş noktasının uzağına konur. Paranın çarpmasıyla hareket edecek bir nesne olmalıdır. Lolipop sapı, kibrit çöpü, buruşturulmuş kağıt parçası gibi. Parkuru zorlaştırmak için masaya ilave nesneler yerleştirilebilir.
  • Sırası gelen oyuncu parayı dik olarak vuruş noktasına koyar. Bir eliyle üstten destekleyerek vuruş pozisyonu alır. Diğer elinin bir parmağıyla paranın kenarına bir fiske vurarak parayı hedefe yönlendirir ve para durana kadar beklenir. Hedef hala masada ise sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Hedefi masadan düşüren o eli kazanır.