Kontak

  • En az üç kişiyle oynanır. 
  • Oyunculardan biri ("tutucu") özel isim olmayan herhangi bir kelime tutar ve tuttuğu kelimenin ilk harfini söyler. 
  • Diğer oyuncular, cevabı o harfle başlayan sorular sorarak, tutulan kelimenin diğer harflerini almaya ve nihayetinde de tutulan kelimeyi bulmaya çalışırlar. Diğer oyuncuların tutulan kelimenin bir harfini daha öğrenmeleri için 'kontak' gerçekleştirmeleri gerekir. 
  • Diyelim ki "tutucu" Araba kelimesini tuttu ve ilk harfinin A olduğunu açıkladı. Bunun üzerine bir oyuncu cevabı A ile başlayan bir soru sordu. Eğer "tutucu" soruya uygun A ile başlayan bir cevap bulabilirse "[A...] değil" diye cevap verir. 
  • Eğer soran kişinin aklındaki cevabı vermişse bu soruyu başarıyla savuşturmuş olur ve bir sonraki soruya geçilir. Yok, tutucunun verdiği cevap soran kişinin aklındaki cevap değilse, soru sahibi aynı soruyu tekrarlayabilir. 
  • Soru sorulduğunda, tutucu uygun bir cevap vermeden diğer bir oyuncu sorulan şeyi tahmin ederse "kontak" der ve beş saniye sayıldıktan sonra, soran kişi ve kontak diyen kişi aynı anda cevaplarını söylerler. İki cevap aynı ise kontak başarıyla yapılmış olur ve tutucu kelimenin ikinci harfini söyler. 
  • Oyuncular, artık cevabı bu ilk iki harfle başlayan sorular sorarak kontak yapmaya ve üçüncü harfi almaya çalışırlar. 
  • Oyun, kelimenin tüm harfleri açığa çıkana veya bir oyuncu kelimeyi doğru tahmin edene dek sürer. 
  • Bilen oyuncu yeni tutucu olur.