Kontak

 • En az üç kişiyle oynanan sözlü bir oyundur. 
 • Oyunculardan biri ("tutucu") özel isim olmayan herhangi bir kelime tutar. Diğer oyunuclar (“bulucular”) tutucuya sorular sorarak el birliği ile bu kelimeyi bulmaya çalışırlar.
 • Tutucu, kelimenin ilk harfini söyler. 
 • Buluculardan biri, cevabı o harfle başlayan bir soru sorar.
 • Amaç tutucunun değil fakat diğer bulucuların bilebileceği sorular sormaktır. Bunun için mesela soru dolambaçlı veya soyut bir şekilde sorulabilir.
 • Soru sorulduğunda tutucu ve bulucular soruya ve çıkan harf(ler)e uygun bir cevap bulmaya çalışırlar.
 • Bir başka bulucu sorunun cevabını bulduğuna inandığında ‘kontak!’ der. Soran ve kontaklayan bulucular beşten geriye sayarak cevaplarını söylerler. Aynı cevabı verirlerse kontak başarılmış olur ve tutucu kelimesinin bir sonraki harfini söyler.
 • Bulucular ‘kontak’ demeden veya geri sayım sırasında tutucu soruya makul bir cevap (A) bulup “[A] değil” derse soruyu savuşturmuş olur. Eğer soruyu soran bulucunun aklındaki cevap tutucunun verdiği cevaptan farklı ise bulucu aynı soruyu tekrar edebilir.
 • Buluculardan biri o ana dek verilmiş harflerle başlayan yeni bir soru sorar.
 • Kelime bulunana kadar bu şekilde devam edilir.
 • Kelimeyi bulan oyuncu bir sonraki turda yeni tutucu olur.

VERSİYONLAR

Konulu kontak: Oyunun bu versiyonunda ikinci sorudan itibaren her soru, daha önce sorulmuş bir soru ile ilgili olacak şekilde sorulur. Böylece sorulan sorular birbirine bağlanarak bir hikaye oluşturur.

 

Sessiz sinemalı kontak: Bu versiyonda sözlü soru sormak yerine, sorulmak istenen kelime sessiz sinema olarak anlatılır.

 

ÖRNEK

(Tutulan kelime: KUTU)
T: Tuttum, ilk harfi K.
B1: Bunun ecele faydası yok mu?
T: Korku değil.
B2: Bu dokunan bir şey mi?
B3: Kontak!
B2 ve B3: 5, 4, 3, 2, 1, kilim!
(Başarılı kontak, tutucu bir harf daha verir)
T: İkinci harfi U. KU... ile başlıyor.
B3: Bu bağlanır mı?
T: Kuşak değil.
B3: Tekrar, bu bağlanır mı?
B1: Kontak!
B1 ve B3: 5, 4, 3, 2, 1...
B1: Kurban!          B3: Kurdele!
(Başarısız kontak, KU...’dan devam)
...