Kibrit Kutusu

 • Bir masa etrafında oynanan içmeli bir beceri oyunudur.
 • Bir kibrit kutusu, bol miktar içki ve bir ceza bardağı ile oynanır.
 • Masa etrafında oturan oyuncular sırayla kibrit kutusunu havaya atarlar. Amaç kibrit kutusunu küçük yüzeylerinden biri üzerine düşürmektir. Zira kibrit kutusunu geniş yüzünün üstüne düşüren oynucu birikmiş olan içkiyi içer.
 • Kutunun, kibritlerin içine konduğu çekmecenin kısa kenarı üstüne düşmesine DİK; kibriti yakarken sürttüğümüz yüzey üstüne düşmesine BARUT; üstü yazılı olan geniş yüzeylerden biri üstüne düşmesine de VASAT diyelim.
 • Sırası gelen oyuncu kutuyu atar ve
 • DİK gelirse ceza  bardağına dört parmak içki eklenir sıra bir sonraki oyuncuya geçer,
 • BARUT gelirse ceza bardağına iki parmak içki eklenir ve sıra bir sonraki oyuncuya geçer,
 • VASAT geldiğinde ise atan oyuncu o sırada ceza bardağındaki tüm içkiyi içer.
 • Hangi yüz geldiğinde ne kadar içki ekleneceğini istediğiniz gibi değiştirebilir, hatırlamayı kolaylaştırması için kibrit kutusunun her yüzüne gerekli rakamı yazabilirsiniz.
 • İsteğe bağlı ek kurallar:
 • Kutuyu bardağın içine düşeren oyuncu dört parmak içme cezasına çarptırılır.
 • Kutu masaya değil de yere düşerse atan oyuncu iki parmak içer.
 • Kibrit çöplerinin kutu dışına saçılması cezaya tabidir, örn. her çöp için bir yudum.

Görsel, 1950'lerden 80'lere kadar Doğu Bloku ülkelerinde üretilen kibrit kutusu resimlerini bir araya getiren Matchbloc koleksiyonundan.