Kibrit Kutusu

  • Bir masa etrafında oynanan içmeli bir beceri oyunudur.
  • Bir kibrit kutusu, bol miktar içki ve bir ceza bardağı ile oynanır.
  • Masa etrafında çember şeklinde oturan oyuncular sırayla kibrit kutusunu havaya atarlar. Amaç kibrit kutusunu küçük yüzeylerinden biri üzerine düşürmektir. Zira kibrit kutusunu geniş yüzünün üstüne düşüren oynucu birikmiş olan içkiyi içer.
  • Kutunun, kibritlerin içine konduğu çekmecenin kısa kenarı üstüne düşmesine DİK; kibriti yakarken sürttüğümüz yüzey üstüne düşmesine BARUT; üstü yazılı olan geniş yüzeylerden biri üstüne düşmesine de VASAT diyelim.
  • Sırası gelen oyuncu kutuyu atar ve
  • DİK gelirse ceza  bardağına dört parmak içki eklenir sıra bir sonraki oyuncuya geçer,
  • BARUT gelirse ceza bardağına iki parmak içki eklenir ve sıra bir sonraki oyuncuya geçer,
  • VASAT geldiğinde ise atan oyuncu o sırada ceza bardağındaki tüm içkiyi içer.
  • Hangi yüz geldiğinde ne kadar içki ekleneceğini istediğiniz gibi değiştirebilir, hatırlamayı kolaylaştırması için kibrit kutusunun her yüzüne gerekli rakamı yazabilirsiniz.