Kalleş

  • Arkadan vurmaya dayalı bir grup oyunudur. Hafif pis, biraz çirkin; ama bir yandan insanca, pek insancadır.
  • Bir ebe seçilir. Diğer oyuncular, birbirine bakan iki sıra halinde (veya bir çember oluşturacak şekilde) dizilirler ve ellerini havaya kaldırırlar. Ebe iki sıra arasına veya çemberin içine geçer.
  • Ebe aralarında hareket ederken 'kalleş' oyuncular yakalanmadan ebenin başına vurmaya çalışırlar. Yakalanmadıkları sürece vururlar da.
  • Ebenin amacı ise arkasını kollamak ve kalleşlere suçü üstü yapmaktır. Tam vurmak üzereyken ebeye yakalanan oyuncu yeni ebe olur.
  • O ana kadar atılan silleler, yakalanmayan oyuncuların yanına kar kalır. Yakalanıp ebe olunduğunda ise karlar düşer, düşer düşer ağlanır. Ağlanır dediysek şarkının gelişi. Ekseriyetle gülünür, eğlenilir.