Kalleş

  • Arkadan vurmaya dayalı bir grup oyunudur. 
  • Bir ebe seçilir. 
  • Diğer oyuncular, birbirine bakan iki sıra halinde (veya bir çember oluşturacak şekilde) dizilirler. 
  • Ebe, iki sıra arasına (veya çemberin içine) geçer. 
  • Oyuncular ebenin sırtına ve başına ebeye yakalanmadan vurmaya çalışırlar. 
  • Vurmak üzereyken ebeye yakalanan oyuncu, yeni ebe olur. Atılan silleler, yakalanmayan oyuncuların yanına kar kalır.