Körebe

  • En az 2000 yıllık bir geçmişe sahip, bilinen kökeni Antik Yunan olan bu oyun, dünyanın muhtelif coğrafyalarında benzer kurallarla oynanmaktadır. (Britannica
  • Mümkün olduğunca kalabalık bir oyuncu grubuyla (en az 7-8 kişi) oynanan bir geniş alan oyunudur. Ancak oyun alanının belli sınırları olması tercih edilir. 
  • Körebe olarak seçilen oyuncunun gözleri etrafını görmeyeceği şekilde bir gözbağıyla (mendil, eşarp, vb) sıkıca bağlanır. 
  • Diğer oyuncular oyun alanı içerisinde dolaşmaya, kaçışmaya ve körebeye yönelik alaycı sesler çıkarmaya başlarlar. Körebe ise bu oyuncuları el yordamıyla yakalamaya ve yakaladığı oyuncunun kim olduğunu anlamaya çalışır. 
  • Körebe oyunculardan birini yakalayıp kimliğini doğru teşhis ettiğinde, yakalanan oyuncu yeni körebe olur ve oyun bu şekilde devam eder.