İyi Haber Kötü Haber

  • En az iki oyuncu ile oynanan, iyi ve kötü haberlerden müteşekkil bir sözlü oyundur.
  • Oyun bu ya, iyi haberlerin sayısı kötü haberlerden az değildir.
  • Oyunun amacı sırayla bir iyi, bir kötü haber ekleyerek zincirleme bir hikaye oluşturmaktır.
  • İlk oyuncu gerçek veya hayali bir iyi haber duyurur. Sonraki oyuncu ilk haber ile ilgili fakat olumsuz bir haber verir. Ardından yine konuyla bağlantılı bir iyi haber daha. Bu şekilde devam edilerek olumlu ve olumsuz havadisler arasında salınan bir hikaye oluşur.

Örnek oyun:

İyi haber: bugün hava çok güzel.

Kötü haber: hepimiz bir zindanda kilitliyiz.

İyi haber: bende anahtar var.

Kötü haber: dışarıda iki muhafız bekliyor.

İyi haber: biz bin kişiyiz...