Hemharf

  • Bir dahil her sayıda oyuncu ile oynanabilen bir yaz çiz oyunudur.
  • Amaç, belli bir harf seçip tüm kelimeleri o harfle başlayan cümleler yazmaktır.
  • Çeşitlemeye ziyadesiyle açık bir oyundur. Grup olarak şöyle oynanabilir:
  • Herkes kağıdını kalemini alır. Bir(er) harf ve bir içerik türü seçilir. Mesela haber, şiir, öykü, yemek tarifi, biyografi, vb.
  • Herkes seçilen harf ve belirlenen içeriğe göre kısa bir metin yazar.
  • Yazılanlar sırayla okunur.Eğlencede hemhis olunur.

ÖRNEK:

(D ile haber) 
Davos’ta dehşet: Dünyanın dev dümbeleklerinin dün Davos’ta dillendirdiği düşünceler dimağ donduran dalgalara dönüştü. Daha dört dakika dahi dolmadan düpedüz düşmanca duygular deneyimleniyordu...