Harita Oyunu

  • Harita oyunu en az iki kişi ve bir haritayla oynanan bir dikkat oyunudur. Mümkün olduğunca ayrıntılı ve oyuncuların aşina olmadığı yerleri gösteren bir haritayla oynanması tavsiye edilir.
  • Oyunculardan biri ebe olur. Ebe, haritadan bir yer adı seçer ve seçtiği adı yüksek sesle söyler.
  • Öteki oyuncu(lar) önceden belirlenmiş bir zaman zarfında –örneğin bir dakika içinde– bakışlarını harita üzerinde gezdirerek bu yeri bulmaya çalışır(lar).
  • Süre dolmadan haritada yer adını bulan oyuncu bir puan alır. Eğer kimse bulamazsa bu kez puanı ebe kazanır. Her iki durumda da bir turun sonuna gelinir.
  • Yeni tur için yeni bir ebe seçilir ve oyun bu şekilde devam eder. Oyun sonunda en çok puanı toplayan oyunun galibi olur.
  • Harita oyununun en eski kaynağı mıdır bilinmez fakat Edgar Allen Poe’nun 1844’te yayınlanan Çalınan Mektup öyküsünde oyun şöyle geçer:

“Haritayla oynanan bir bulmaca oyunu vardır,” diye sürdürdü sözünü. “Oyunculardan biri, öbüründen bir sözcüğü –bir kent, ırmak, devlet ya da bir imparatorluk adını– kısaca haritanın rengarenk, karmaşık yüzeyinde yer alan herhangi bir sözcüğü bulmasını ister. Oyunun acemisi genellikle, karşısındakileri kıstırmak amacıyla küçücük harflerle yazılmış adları bulur; oysa usta oyuncu, iri harflerle haritanın bir ucundan öbürüne yayılan sözcükleri seçer. Bunlar, tıpkı sokaklardaki kocaman harfli ilanlar ya da tabelalar gibi, çok göze battıkları için dikkatten kaçarlar. Buradaki fiziksel gaflet, zekanın çok açık seçik, çok sivri hususları gözden kaçırırken mustarip olduğu manevi fark edemeyişin bir benzeridir.”

Download
The Purloined Letter by Edgar Allan Poe.
Adobe Acrobat Document 101.4 KB