Deve Cüce

  • İnsanın duruş biçimleri ve bunların iktidarla ilişkisine dair Elias Canetti şöyle der: “Ayakta dik durabilmesiyle övünen insan, yerinden ayrılmadan oturabilir, uzanabilir, çömelebilir ve diz çökebilir. Bütün bu duruşların ve özellikle de bir duruştan diğerine geçişin özel anlamları vardır.”
  • Deve cüce, oturma ve kalkma arası geçiş üzerine kurulu bir oyun. Eğer özel bir anlamı varsa, o da kendinden menkul. Oyun ve iktidar netameli konu. Bu oyunda iktidar komut veren bir oyuncuda gibi görünüyor. Fakat oyunun gücü, kazanıp kaybetmekten bağımsız olarak yine oyunu layıkıyla oynayabilen oyuncuda - diye umuyoruz. Gelelim oyunun kendisine...
  • Ayakta olma ve oturma hallerinin bir dev ve cüce ile bağdaştırıldığı oyunun adının aslen ‘dev ve cüce’ olduğu, zamanla devin 've’yi yutması ile yarım uyaklı bir kolaycılığa evrildiği iddia ediliyor.
  • En az üç kişiyle oynanır. Bir kişi komutları verecek kişi, yani ‘komutan’ olur. Diğer oyuncular yüzleri komutana dönük olarak karşısına dizilirler.
  • Komutan iki komuttan birini verir. ‘Deve!’ veya ‘cüce!’. Deve dendiğinde oyuncular ayağa kalkar (veya ayakta kalmaya devam eder), cüce dendiğinde otururlar (veya oturmaya devam ederler). Komutan seri bir şekilde, oyuncuların algı ve reaksiyon sınırlarını zorlayarak komutlarını sıralar.
  • Komutla uyumsuz hamle yapan veya gerekli hamleyi yapmayan oyuncu yanar ve oyun dışı kalır.  En sona kalan oyuncu oyunun galibi olur.
  • Oyunun bir türevinde komutan da oyuncularla birlikte oturup kalkabilir. Oyuncuların işini zorlaştırıp eğlenceyi artırmak adına, komutan zaman zaman verdiği komuta ters düşen hareketlerde de bulunabilir.
  • Yine oyunun bir versiyonunda, iki komut daha kullanılır. Pire ve kene. Pire komutu verildiğinde zıplanır, kene dendiğinde kollar ve ayaklar toparlanıp cenin pozisyonu alınır.