Daha Daha

  • En az iki kişilik bir grup oyunudur.
  • Oyunculardan biri bir kelime tutar. Tutalan şey özel isim olmamak kaydıyla herhangi bir nesne, soyut bir kavram ya da herhangi bir şey olabilir. Diğer oyunculardan sırası gelen bir tahminde bulunur.
  • Her tahminden sonra tutucu, tuttuğu şey ile yapılan tahmini karşılaştırarak tuttuğu şeyin tahmine göre nasıl bir şey olduğunu söyler.
  • Tutucu her yeni tahminde farklı bir karşılaştırma yapmalıdır, örneğin bir tahmine "...dan daha büyük" cevabı verdiyse, başka bir tahminde "...dan daha büyük" ya da "...dan daha küçük" diyemez.
  • Her oyuncu, o ana kadar verilmiş karşılaştırma sonuçlarını gözeterek yeni bir tahmin yapar. Tutulan kelimeyi bulan oyuncu yeni tutucu olur.
  • Diyelim ki tutucu 'masa' tuttu, tahminler ve tutucunun ipuçları şöyle olabilir:

-Kitap?

-Kitaptan daha büyük.
-Bina?

-Binadan daha hafif.
-Gazete?

-Gazeteden daha sert.
-Kapı?

-Kapıdan daha yatay.

-...