Cümleyen

  • En az iki kişi ile oynanabilen bir grup oyunudur. 
  • Her oyuncu, (örneğin 10 tane) küçük kağıda birer kelime ve kelimenin yanına, kelimenin kullanım zorluğuna göre 1-5 arası bir puan yazar. Kağıtlar katlanarak bir torbaya/kaba konur ve karıştırılır. 
  • Daha sonra her oyuncu sırayla torbadan belli sayıda (örn. 8) kelime çeker ve kısıtlı bir süre (örn. 1 dk.) içinde, bu kelimelerden mümkün olduğunca çok sayıda kullanarak bir cümle kurar. Cümlenin yalnızca bu kelimelerden oluşması gerekir. Kelimelere ek getirmek serbest tutulabilir. 
  • Süre sonunda her oyuncu cümlesini yüksek sesle okur. 
  • Diğer oyuncuların çoğunluğu cümlenin anlamlı bir cümle olduğunu kabul ettiği takdirde, cümle sahibi kullandığı kelimelerin puanlarının toplamı kadar puan alır.