Bom

  • Sözlü olarak oynanan, sırayla saymaya ve fakat bazı sayıların yerine “bom” demeye dayalı bir grup oyunudur.
  • Çocuklukta sıkça oynanmasına rağmen, sayılar öğrenilince bu oyunla işimizin bittiği zannına kapılmamız feci bir yanılgıdır. Zira oyunda eğlencenin hası öğrenmekte değil, bildiğini unutmaktadır.
  • Oyuncular bir çember oluşturur. Başlayacak oyuncu belirlenir ve bu oyuncu “bir” der. Yanındaki oyuncu “iki”, onun yanındaki “üç”, ve böyle devam eder. Ta ki yasaklı sayılara gelinceye kadar.
  • Oyun başlamadan önce ortak kararla belirlenen kurala göre bazı sayıların söylenmesi yasaktır. Bu sayıların yerine “bom” denmelidir.
  • İstenen zorluk ve eğlence seviyesine göre yasaklı sayılar için farklı kurallar konabilir.
  • En basit ve kolay kural, seçilen bir sayının (örn. 7) katlarını (7, 14, 21...) yasaklamaktır. İlaveten, seçilen sayının içinde geçtiği sayılar (17, 27, 37...) da kurala dahil edilebilir. Bu sayıların tamamı veya sadece sayıyı içeren basamağı yerine “bom” denir. Örneğin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, bom, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bom, 14, 15, 16, “bom” veya “on-bom”, 18, 19, 20, bom, 22..
  • Yasaklı sayılardan birini söyleyen veya fazlaca duraklayan oyuncu yanar ve oyun dışı kalır. Oyunun alkollü versiyonunda oyundan çıkma yoktur. Bir oyuncu hata yaptığında o oyuncu (veya daha güzeli tüm grup) önceden belirlenen miktarda bir “fırt” içer.
  • Azıcık daha zor ve eğlenceli bir versiyona göre; seçilen sayının katları (7, 14, 21...), içinde geçtği sayılar (17, 27, 37...) ve bir rakamın tekrar ettiği tüm sayılar (11, 22, 33...) “bom”lanmalıdır.
  • İşleri daha da zorlaştımak isteyenler tüm bu “bom”lara ek olarak, ikinci bir sayı seçip bu sayının katları vs. için ikinci “bam” deme kuralı getirebilirler.