Birdirbir

  • Olabildiğince çok kişiyle oynanır.
  • Bir oyuncu kamburu çıkacak şekilde eğilir. Sırası gelen kişi, ilk oyuncunun üzerinden atlayıp biraz uzağında aynı şekilde eğilir. Tüm oyuncular sırayla eğilmiş olan oyuncuların üzerinden tek tek atlayıp eğilirler. Herkes atladıktan sonra, en baştaki oyuncu kalkıp diğer oyuncuların üzerinden atlamaya devam eder. 
  • Atlayamayan, takılan yahut düşen oyuncu oyundan çıkar. 
  • Oyunu zorlaştırmak için, oyuncular kamburlarını giderek yükseltebilirler.
  • Oyunda aynı zamanda bir tekerleme de kullanılabilir. Örneğin her oyuncu kaçıncı sırada atlıyorsa ona göre şu tekerleme cümlelerinden birini söyler: "birdir bir", "ikidir iki, ormandaki tilki", "üçtür üç, yapması güç", "dörttür dört, dörtte bir göt", "beştir fes", "altıdır altı, yaptım kahvaltı", "yedidir yedi, yemeğimi yedi", "sekizim seksek, yere düşen eşek",  "dokuzum durak, nerde oturak?" .