Lugattan

  • En az iki kişiyle oynanan bir sözlü oyundur.
  • Oyunculardan biri (tutucu) bir kelime tutar. Diğer oyuncuların amacı, bu kelimeyi bulmaktır. Başlangıçta kelimeye dair tek bildikleri, A ile Z arasında bir yerlerde olduğudur.
  • Sırayla birer tahminde bulunurlar. Tutucu, her tahminden sonra o ana kadar yapılan tahminlere göre kelimenin alfabetik olarak hangi aralıkta olduğunu söyler. Bir sonraki oyuncu verilen aralık dahilinde yeni bir kelime söyler. Bunun üzerine tutucu aralığı daraltır. Böylece diğerleri tutulan kelimeye giderek yaklaşırlar.
  • Oyun tutulan kelime bulunana kadar bu şekilde devam eder. Kelimeyi bulan yeni tutucu olur.
  • ÖRNEK (3 oyuncu: Tutucu, A ve B; tutulan kelime 'oturum')

A: Bardak.
T: Bardak ile Z arasında.
B: Siyah.
T: Bardak ile siyah arasında.
A: Dümbelek.
T: Dümbelek ile siyah arasında.
...