Abece Muhabbet

  • Abece muhabbet iki ila çok kişiyle oynanan sözlü bir oyundur. Bir yanıyla oyun bir yanıyla muhabbettir. Cümleten konuşulmaktadır, oysa sarf edilen her cümle bir oyunun parçasıdır. Doğal bir şekilde muhabbet eder gibi...
  • Eğer arzu edilirse önceden bir konu seçilip onun üzerine konuşulabilir. Fakat lafın lafı açtığı ucu açık bir şekilde oynanması da pekala mümkündür. Gelelim kurallarına:
  • Her cümlenin ilk harfi, bir önceki cümlenin ilk harfini alfabetik sıraya göre takip etmelidir. “Iıı..”layan, duraklayan yanar ve oyun dışı kalır.
  • İkinci kural ise söylenenlerin konuyla alakalı, muhabbetin akışına uygun olmasıdır. Janjanlı laflar etmekten ziyade doğal ve gidişatı aksatmayan şeyler söylemek makbuldür yani.
  • Karşılıklı konuşmak yerine, yine aynı kurallarla, cümle cümle metin yazma şeklinde de oynanabilir.
  • Lafı uzatmadan hemen bir örnek verelim. Misal yazarak oynuyorsunuz. Nasıl mı olacak? Onu da siz bulun canım. Öyle uzaklarda aramayıp şöyle bir baştan okuyarak mesela.