Şişe Çevirmece

  • Grup oyunudur. Ayık kafayla oynanmadığında daha da zevkli olur.
  • Oyun için gerekli tek malzeme boş bir şişedir.
  • Oyuncular bir daire oluşturur. Oyun, bir oyuncunun şişeyi çevirmesiyle başlar. Şişenin dönmesi durduğunda, ağzı kimi işaret ediyorsa, şişeyi çeviren kişi onu öper. Böylece şişeyi çevirme sırası, öpülen kişiye geçmiş olur. Oyun bu şekilde devam eder. 
  • Şişenin ağzı, şişeyi çeviren kişinin hemcinsine denk gelirse, tercihen şişeyi farklı cinsten biri denk gelene kadar çevirebilir.
  • Oyunda kazanan ya da kaybeden yoktur. Sadece öpüşme, ve öpen kişiye de bağlı olarak yanakta kalan biraz tükürük vardır.
  • Bu oyunun farklı bir versiyonu da “Doğruluk mu Cesaret mi?” olarak da literatürde yer alır.
  • Bu versiyonda, şişeyi çeviren kişi, şişenin işaret ettiği kişiye önce “doğruluk mu cesaret mi?” diye sorar. Kişi doğruluğu seçerse, şişeyi çeviren ona bir soru sorar. Bu soru genellikle kişinin özel hayatı ile ilgilidir. Soruya gerçekten doğru bir cevap verilmesi esastır. Eğer kişi cesareti seçerse, ondan zorlayıcı ve eğlendirici bir şey yapması istenir. Kişi sorulan soruya cevap verir ya da istenilen şeyi yaparsa, şişeyi çevirme hakkı ona geçer. Eğer sorulan soruya tatmin edici bir cevap veremez ya da istenilen şeyi yapamazsa oyundan elenir.