Fuzuli İşler ve Oyunun Kuralları

Anarşist antropolog David Graeber, The Guardian'a verdiği mülakatta 'saçma meslekler', kurallarla çevrili hayatlarımız ve oyunun öneminden dem vurmuş. Bir kuplesini çevirerek alıntılıyoruz:


"Son kitabı The Utopia of Rules'da Graeber açık oyun (play) ve kurallı oyun (game) arasındaki farka dikkat çekiyor - ilki serbest biçimli bir yaratıcılık içerirken, ikincisi katılımcıların kurallara uymasını icap ettiriyor. Bunlardan ikincisi de keyif verici olabilir (ki bu, kitabın altbaşlığında geçen bürokrasinin gizli hazzıdır). Fakat onu asıl heyecanlandıran, bürokratik formalitelere boğulmuş toplumumuza panzehir olabilecek olan açık oyundur."