Bir Umut Kırıntısı Olarak Oyun

"Dünyada onlarca kadim şehrin, yüzlerce güzel insanın ölümüyle geçiyor günler. Şehirler de ölür insanlar gibi. Savaş tanrısının müridleri arttıkça ülkeler de ölür şehirler gibi. Sonra bir bakmışız dünya ölmüş. Dünya dediğim dörtte biri kara parçasıyla kaplı bir mezbaha değil. Dünya dediğim dörtte üçü sularla kaplı bir mülteci kampı da değil. Dünya dediğim yaşamak ağrısı. Yaşamaya dayanabiliyorsa insan, her şeye katlanır bu can. El ekmeğe gidiyorsa, gönül güzele değiyorsa, hayâl kuruyorsa hâlâ zihnimiz; bunca ölüm, yıkım arasında bir umut kırıntısı vardır, “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamak” için. Dünya dediğim bir umut kırıntısıdır.

 

Oyun oynamanın umutla bir ilgisi olmalı."

 

Yazının tamamı